Paszopunkty

Zostań właścicielem Paszopunktu!
Zacznij zarabiać bez wychodzenia z domu!

Projekt PASZOPUNKTY skierowany jest do wszystkich mieszkańców obszarów wiejskich, którzy chcą otworzyć punkt sprzedaży pasz i karm w swoim miejscu zamieszkania.

Innowacyjny prosty model biznesowy wzorowany na punktach sprzedaży gazu z minimalnym wkładem finansowym. Skierowany do przedsiębiorczych mieszkańców wsi, którzy dzięki udziałowi w projekcie nabędą umiejętności niezbędnych do prowadzenia działalności oraz zyskają dodatkowe źródło dochodu.

Aktywizacja społeczności lokalnej z obszarów wiejskich ma na celu aktywizację mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, kreowanie postaw przedsiębiorczych wśród jej mieszkańców oraz promowanie postaw prosąsiedzkich.

Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców obszarów wiejskich, którzy chcą otworzyć punkt sprzedaży pasz i karm w swoim miejscu zamieszkania.

W celu uzyskania informacji
prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego
Imię i nazwisko:
Twój e-mail:
Kod pocztowy (XX-XXX):
Twój nr telefonu (XXX-XXX-XXX):
Adres (województwo, powiat, gminę, miejscowość):
Krótki opis:
Wyślij